Our trip to New Zealand November 2009  page 2

 


26.11. The center of Christchurch.
26.11. Christchurch sentrum

 

 


26.11. A trout in the river Avon running through the center of Christchurch.
26.11. Ørret i elva Avon som renner gjennom Christchurch.

 


26.11. Sylvi by the river Avon - the trees are just HUGE!
26.11. Sylvi ved elva Avon - trærne er ENORME!

 

 

26.11. Sylvi got a new tattoo - a kiwi bird done by Jolene at http://www.absolution.co.nz/site.php?p=tattoo_artists
26.11. Sylvi har fått seg en ny tattovering - en kiwi fugl tattovert av Jolene hos http://www.absolution.co.nz/site.php?p=tattoo_artists

 

 

27.11. Roy has rented a bicycle and he has been riding all day long - now he knows the city of Christchurch better than the locals!
27.11. Roy har leid en sykkel og syklet hele dagen - nå kjenner han Christchurch bedre enn lokalbefolkningen!

 

 


28.11. We had lunch at Rossendale Restaurant, a winery outside Christchurch.  Fantastic food, excellent company!
28.11. Vi spiste lunsj i Rossendale Restaurant, en vingård utenfor Christchurch.  Fantastisk mat, flott selskap!

 

 

28.11. Sylvi is petting Louise's watchdog Daisy - what a cuddly little thing!
28.11. Sylvi klapper Louise's vakthund Daisy - en kosen liten ting!

 

 


28.11. We spent the evening drinking whisky and chatting at Lynne's place and the Norwegian monkey climbed this cherry tree.
28.11. Vi tilbragte kvelden med å drikke whisky og skravle hos Lynne og den norske apekatten klatra i dette kirsebærtreet.

 

 

29.11. Museum time - we had a great time wandering about the museum area in Christchurch - Sylvi's got a new hat.
29.11. Museum tid - vi har vandra rundt på museumsområdet i Christchurch idag - Sylvi har fått seg en ny hatt.

 

 


29.11. Rare visitors - yupps, they're right about that.
29.11. Skjeldent besøk - ja, dem har rett i det.

 

 

29.11. Kiwi birds - we finally got to see them - even though they were stuffed - nice little creatures.
29.11. Kiwi fugler - Endelig fikk vi sett dem - selv om de var utstoppa - flotte små kræk.

 

 

29.11. Ski-doo snowmobile - an older model - but it's got a ROTAX INSIDE!!!
29.11. Ski-doo snøscooter - en eldre modell - men den har en ROTAX INSIDE!!!

 

 


29.11. The fountain outside the museum - this is the botanical garden I believe.
29.11. Fontenen utenfor museet - dette er den botaniske hagen så vidt jeg vet.

 

 

29.11. Alfie (called Satan by some...) - it's so cool to meet Kirsty's horse - we've heard so much about him!
29.11. Alfie (kalt Satan av noen...) - så artig å treffe hesten til Kirsty - vi har hørt så mye om ham!

 

 

01.12. I'm feeding a wallaby at Willowbank wildlife park.
01.12. Jeg mater en wallaby i Willowbank dyrepark.

 

 


01.12. A kea is feeding on Roy...
01.12. En kea spiser på Roy....

 

 

01.12. The keas loved my can-am cap - maybe because is says rotax as well?
01.12. Kea fuglene elsket can-am cap'en min - kanskje fordi det står rotax på den?

 

 

01.12. Real kiwi birds!  Yeaaaahhhh!!! They are just fascinating! Video clip.
01.12. Ekte kiwi fugler!  Yeaaaahhhh!! De er bare fasinerende! Videosnutt.

 

 
 
 
 
 

Previous page/forrige side  Next page/neste side