Our trip to New Zealand November 2009

 

 
Local time/lokal tid Oslo:

 

Local time/lokal tid Christchurch:
 

 

 

 

 

 

 

We're staying at - Vi bor på http://www.belmontmotorinn.co.nz/

 

  Our trip started from Oslo, Gardermoen with a short flight to Frankfurt (SAS), where we had to wait more than 6 hours for our connecting flight to Sydney (Qantas).  We had a short stop in Changi Airport, Singapore (29 degrees and rain) for refueling, before we continued to a warm - 28 degrees - Sydney.

Turen startet fra Oslo, Gardermoen med en kort flytur til Frankfurt (SAS), hvor vi måtte vente i mer enn 6 timer på flyet som skulle bringe oss til Sydney (Qantas).  Vi hadde en stop på Changi flyplass, Singapore (29 grader og regn) for å bunkre, før turen forsatte videre til Sydney der det var 28 grader og sol.

 

 
   
 
22.11. New Zealand!  This is what the mountains look like when flying over the South Island. The scenerey is fascinating!
22.11 New Zealand!  Slik ser fjellene ut når man flyr inn over sørøya. Landskapet er fasinerende!

 

   
 
22.11. Our friends met us at Christchurch airport and took us to the motel.  Then it was time for our first meal in this weird country which in fact looks a lot like Norway.  It'll be an earyly evening for us because we've been travelling 20.000 km.
22.11. Våre venner møtte oss på Christchurch flyplass og tok oss til motellet.  Så var det tid for vårt første måltid i dette merkelig landet som egentlig ligner mye på Norge.  Det blir en tidlig kveld idag for vi har reist 20.000 km.

 

   
 
23.11. Today we went for a drive around the city and then down to the beaches.  Here is Shag Rock seen from Sumner beach, close to Christchurch.
23.11. Idag tok vi en kjørertur i byen og så ned til strendene.  Her er Shag Rock sett fra Sumner beach, i nærheten av Christchurch.

 

 
23.11. I obviously had no access to this place... (Lyttelton)
23.11. Her hadde jeg helt klart ikke adgang...(Lyttelton)

 

   
 
23.11. Sylvi is telling Santa what she wants for Christmas - (like Santa really cares....).
23.11. Sylvi forteller julenissen hva hun ønsker seg til jul - (akkurat som om julenissen bryr seg om det....)

 

   
 


23.11- The Kiwi and I!
23.11 - Kiwi'en og jeg!

 

   
 
24.11.  Funny looking car outside a bakery.
24.11.  Artig liten bil utenfor et bakeri.

 

   
 
24.11. Outside "our" motel - the Belmont Motor Inn - The motel is great, the weather is excellent and life is gooooood!
24.11. Utenfor motellet "vårt" - Belmont Motor Inn - motellet er helt knall, været er flott og livet er heeeerlig!

 

 
24.11.  Today we got to meet little Ashley and her parents Larry and Michelle - Ashley is such a sweet little girl!
24.11.  Idag traff vi lille Ashley og foreldrene hennes Larry og Michelle - Ashley er ei søt lita jente!

 

   
 
25.11. We're on our way to Akaroa, approximately 100 km from Christchurch.
25.11. Vi er på vei til Akaroa, ca 100 km fra Christchurch.

 

   
 
25.11. We're enjoying a cup of coffee in the sunshine.
25.11. Vi nyter en kopp kaffe i solskinnet.

 

   
 
25.11. One of the locals close to Akaroa.
25.11. En av de lokale innbyggerne i nærheten av Akaroa.

 

   
 
25.11. Being tourists, we decided to take a little sightseeing on the Akaroa Harbour - maybe we could spot some wildlife?
25.11. Siden vi er turister, fant vi ut at vi skulle ta en sightseeing i Akaroa Harbour - kanskje vi kom til å se noen ville dyr/fugler?

 

   
 
25.11. A beautiful "fjord" which is not a fjord, but a harbour.
25.11. En nydelig fjord som ikke er en fjord men ei havn.

 

   
 
25.11. Hector dolphins - the smallest dophins in the world and very rare!
25.11. Hector delfiner - de minste delfinene i verden og svært skjeldne!

 

   
 
25.11. This rock has been carved by the pounding of the Pacific Ocean - it looks like the head of an elephant.
25.11. Denne klippen har blitt formet av Stillehavet - den ser ut som hodet til en elefant.

 

   
 
25.11. More incredible rock formations.
25.11. Flere utrolige steinformasjoner.

 

   
 
25.11. Sylvi's happy - I'm happy.....
25.11. Sylvi er glad - Jeg er glad.....

 

   
 
25.11. The "Black Cat" which took us on the sight seeing.  We managed to see dolphins, seals and penguins. A wonderful day!
25.11. Båten "Black Cat" som tok oss på sight seeingen.  Vi fikk se delfiner, seler og pingviner.  En nydelig dag!

 

   
 

Next page/neste side