Bremselys - hengerkontakt

 Baklyset på can-am har omvendt polaritet av det man normal er vant til - det vil si at det er + til ringen på pæra og - (jord) på polene bak på pæra.  For å få bremselys til å virke mot en tilhenger må man derfor snu polariteten til hengerkontakten og til det trenger man et relé.

Man trenger ei prøvelampe, relé, polsko, litt ledning og skjøteklemme.  Bruk prøvelampe på kabelen inn til baklyset for å finne hvilken ledning som går til bemselystråden i pæra.  Klypa på prøvelampa må kobles til en + strømkilde (batteri etc.) og spissen på prøvelampa stikkes inn i kabelen (hint - ha på "håndbrekket" for å aktivisere bremselyset).  Koble reléets 30 pol til + strømkilde (batteri eller lignende) - reléets 87 pol kobles til bremselyskabel tilhenger. (Det er 30 - 87 som skal fore tilhengerkontakten med + til bremselys). Pol 85 kobles til ledning som gir - (jord) til bremselyspæra på sykkelen med en skjøteklemme slik at reléet får styrestrøm.  86 kobles til strømkilde som gir +. Skru eller strips fast reléet på en egnet plass.  Bruk komponenter av god kvalitet, siden denne delen av sykkelen er utsatt for fukt og skit.  Biltema har de komponenter som trengs.  Se også illustrasjon lenger ned på siden.

 

Brake lights - trailer socket

The taillight on a can-am has reversed polarity, meaning that + enters the socket of the bulb and - (ground) enters the two poles on the back of the bulb.  In order to make the brake light work on a trailer the polarity for the brake light has to be reversed by the use of a relay.

Locate the - (gnd) lead for the brake light.  Use a piece of electrical wire and a clip to "steal" power from this ground lead.  Connect this lead to the relay (85) - 86 should be connected to a source providing +.  The same thing applies to 30 - connect it to a + source.  The wire going from 87 on the relay should then be connected to the trailer socket sending + to the brake lights on the trailer. (I have used a relay bought in Norway, but my lucky guess is that the numbering is the same all over the world).

Use good quality components since everything is fitted in the back of the ride and therefore easily exposed to water and dirt.